دانلود زیرنویس فارسی Catch the Ghost (Catch Yoo-Ryung / Yooryungeul Jabara / 유령을 잡아라)

Poster

زیرنویس فارسی Catch the Ghost (Catch Yoo-Ryung / Yooryungeul Jabara / 유령을 잡아라)

  • سال ساخت : 2019
Farsi/Persian Edit
زبان زیرنویس نام فایل زیرنویس Files H.I. زیرنویس شده توسط توضیحات زیرنویس
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong-FullSub-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E16.END-PerSub   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E15-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E14-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E13-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E12-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E11-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E10-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E09-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E09-PerSub(@Arirangland)   _Kingphoenix_
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.the.Ghost.E06-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E08-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E05-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E04-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch the ghost_E08[@SubDrama]   Rose_nri
تیم ترجمه ساب دراما@SubDrama 
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E07-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.the.Ghost.E03-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E02-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E01-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch the ghost_E07[@SubDrama]   Rose_nri
تیم ترجمه ساب دراما@SubDrama 
Farsi/Persian Catch the ghost_E06[@SubDrama]   Rose_nri
تیم ترجمه ساب دراما 
Farsi/Persian Catch the ghost_E05[@SubDrama]   Rose_nri
به کانال تلگرام ما بپیوندید@SubDrama 
Farsi/Persian Catch the ghost_E04[@SubDrama]   Rose_nri
@SubDrama 
Farsi/Persian Catch the ghost_E03[@SubDrama]   Rose_nri
به کانال تلگرام ما بپیوندید@SubDrama 
Farsi/Persian Catch.the.Ghost.E02 @korepedia   korepediasub
ترجمه شده توسط تیم ترجمه کره پدیا 
Farsi/Persian Catch.the.Ghost(korepedia)   korepediasub
تیم ترجمه کره پدیا  
Farsi/Persian Catch the ghost_E02[@SubDrama]   Rose_nri
@SubDrama برای دریافت سریع ترین زیرنویس ها به کانال تلگرام ما بپیوندید 
Farsi/Persian Catch the ghost_E01[@SubDrama]   Rose_nri
تیم ترجمه ساب د راما@SubDrama 
Farsi/Persian Catch the ghost_E01[@SubDrama]   Rose_nri
تیم ترجمه ساب د راما@SubDrama 
دانلود زیرنویس فارسی Catch the Ghost (Catch Yoo-Ryung / Yooryungeul Jabara / 유령을 잡아라) دانلود زیرنویس Catch the Ghost (Catch Yoo-Ryung / Yooryungeul Jabara / 유령을 잡아라) زیرنویس فارسی Catch the Ghost (Catch Yoo-Ryung / Yooryungeul Jabara / 유령을 잡아라) دانلود زیرنویس فارسی Catch the Ghost (Catch Yoo-Ryung / Yooryungeul Jabara / 유령을 잡아라) با لینک مستقیم زیرنویس Catch the Ghost (Catch Yoo-Ryung / Yooryungeul Jabara / 유령을 잡아라) دانلود زیرنویس فارسی فیلم Catch the Ghost (Catch Yoo-Ryung / Yooryungeul Jabara / 유령을 잡아라)